Şirket Profili
Vizyon Misyon Politika

MİSYON
Müşterilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve tüm paydaşlarımız için beklentilerinin ötesinde değer yaratan bir kurum olmak.

VİZYON

Üretimden gelen gücümüz ve servis kalitemizle deri tabaklama ve retenaj sektörüne yönelik, çevre ve insan sağlığını temel alarak üretilen ürünler ve ticari markalar yaratarak, deri kimyasalları sektöründe lider kuruluşlar içerisinde yer almak.

 

POLİTİKA

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularını içine alan Bütünleşik Yönetim Sistemimizin temel politikası 
 
Misyon değerlerimiz ve vizyonumuz çerçevesinde çevremiz ve toplum, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ortaklarımız için değer yaratmak, nitelikli, motive edilmiş, verimli, yeniliklere açık, aidiyet duygusu gelişmiş, istikrarlı ve karlı büyümeyi hedefleyen insan kaynağına sahip olmak, çalışanlarımızın kişisel ve teknik gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, ortaklarımız, tedarikçilerimiz dahil tüm çalışanlarımızla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak topyekun gelişmeye katkıda bulunmak ve memnuniyetlerini sağlamak, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına üst düzeyde uyarak riskleri azaltıp koruyucu ve önleyici tedbirler alarak sahamızdaki tüm çalışanlar ve ilgili taraflar için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek.
 
Çevreye ve insan sağlığına karşı olası risk ve etkileri belirlemek, kontrol altına almak, kirliliği kaynağında gidermek ve azaltmak için tedbirleri almak,

Tüm faaliyetlerimizi, yasal sorumluluklar ve diğer düzenleyici şartlara uygun olarak gerçekleştirirken çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin bu bilince sahip olmasını sağlamak,
 
Bütünleşik Yönetim Sistemimizin sürekli gelişim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,
 
Sosyal sorumluluklarımızı yüklenerek bölgemizde kültürel, sosyal ve ekonomik gelişime katkı sağlamaktır.